www.tvto.ru

Депутат Рівнеради Сергій Васильчук та представник Громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський дискутують щодо питання голосування за Регламент.
На сьогоднішньому засіданні Рівненської міської ради депутати продовжили розгляд питання прийняття нового Регламенту Рівнеради. Проте, затвердити документ міські обранці так і не змогли.
Ще кілька днів тому очікувалося, що сьогодні на сесії депутати вцілому затвердять Регламент. Про це на брифінгу говорив голова постійної комісії Рівнеради з питань Регламенту Олександр Чубай. Він зазначав, що поміж членами робочої групи з підготовки Регламенту, деякими депутатами та міським головою Володимиром Хомком є декілька неузгоджених питань. По них депутати мали голосувати окремо.
У перерві, пов’язаній з підготовкою до таємного голосування за припинення повноважень секретаря Рівнеради Олексія Муляренка, Володимир Хомко, зазначав, що для нього найбільш принциповим питанням є право висунення кандидатів на посаду заступників міського голови. Це право мер прагне залишити за собою, в той час як в новому Регламенті таке право надається ще й депутатам Рівнеради.
– Я не допущу одного – щоб замів вносив не я. Ви такого ніде в Україні не знайдете, щоб обирали міського голову, а заступників йому призначали не тих, кого він хоче. Тоді втрачається будь яка логіка керування містом. А все інше – терпимо, і можна проголосувати, – зазначив міський голова Рівного Володимир Хомко.

Міський голова Володимир Хомко хоче зберегти за собою виключне право висування кандидатів на посаду своїх заступників. 
Проте, коли розгляд питання розпочався, деякі депутати почали говорити, що вони знову не встигли ознайомитися з текстом Регламенту й через це просять відкласти його розгляд на пізніший термін. Зокрема, на цьому декілька раз наголосив депутат Радикальної партії Роман Стасюк.
– Багато депутатів не читали, не вчитувались. Є ще багато пропозицій. Тому пропоную його перенести на наступний раз, вичитати, – сказав депутат Роман Стасюк.

Роман Стасюк попросив депутатів перенести розгляд питання Регламенту, щоб мати більше часу на ознайомлення з текстом
Пропозицію перенести розгляд підтримала також депутат «Батьківщини» Галина Кульчинська та міський голова Володимир Хомко.
Але, як наголосив Олександр Чубай, всі фракції й так мали понад чотири місяці на те, щоб ознайомитись з Регламентом й вносити пропозиції до його тексту.
– Відбувається штучне затягування прийняття Регламенту. На сьогоднішній день процес триває уже чотири місяці. У нас є 80 чи 90 відсотків Регламенту, по яких немає жодних суперечностей. Тому, пропозиція ці 10% обговорити, а за 90% голосувати. Потрібно голосувати. Адже немає обов’язку ознайомитись з Регламентом. Але це відповідальність кожного депутата, – сказав депутат Олександр Чубай.

Олександр Чубай закликав депутатів не затягувати процес прийняття Регламенту
Про це заявив також член робочої групи, що працювала над Регламентом, представник Громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський.
– Півроку ви працюєте за Регламентом. Чинним. Хто з вас перечитав той Регламент? (руки підняли декілька депутатів – авт.). Тобто депутати сидять і чекають поки їм принесуть готовий написаний Регламент. Вибачте, але ваша відповідальність взяти і підготувати правила, по яких ви будете працювати. Не можна казати «Я не знаю, мені не дали». Півроку працювала робоча група і кожен міг долучитись і працювати, – наголосив представник Громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський.

Представник ОПОРИ Андрій Токарський запитав депутатів чи вони читали діючий Регламент
Представники фракцій «Громадський контроль» та «Свобода» заявили, що відкладати питання Регламенту до вівторка не правильно й роботу над документом варто продовжити сьогодні. Підтримали їх і депутати з «Солідарності».
Питання перенесення розгляду Регламенту на вівторок було поставлене на голосування, але більшості голосів воно не набрало. В ході дискусії депутат Радикальної партії Роман Стасюк запропонував зібратися головам фракцій на нараду й вирішити як працювати далі.
З наради депутати повернулися з пропозицією таки розглядати Регламент сьогодні, але не вцілому, а кожну статтю окремо, з одночасним внесенням змін і пропозицій, якщо такі є у депутатів.
Саме цей варіант набрав більшість голосів депутатів й вони таки перейшли до роботи над Регламентом. Але, не всі. Депутати фракцій Радикальної партії та «Батьківщини» на постатейний розгляд Регламенту вирішили не залишатись й покинули залу засідання Рівнеради.
Більш відповідальні депутати розглянули 9 статей нового Регламенту й проголосувати за них. Коли ж кількість депутатів в залі залишалася на межі кворуму, міські обранці таки вирішили зробити у сесії перерву до вівторка.
Розгляд нового Регламенту депутати продовжать у вівторок, 17 травня.Депутат ровенского Горсовета Сергей Васильчук и представитель Гражданской сети "ОПОРА" Андрей Токарский дискутируют по вопросу голосования за Регламент.
На сегодняшнем заседании Ровенского городского совета депутаты продолжили рассмотрение вопроса принятия нового Регламента ГорсоветаОднако, утвердить документ городские избранники так и не смогли.
Еще несколько дней назад ожидалось, что сегодня на сессии депутаты в целом утвердят РегламентПро этом на брифинге говорил председатель постоянной комиссии Горсовета по вопросам Регламента Александр Чубай. Он отмечал, что между членами рабочей группы по подготовке Регламента, некоторыми депутатами и городским головой Владимиром Хомко есть несколько несогласованных питаньПо них депутаты должны были голосовать отдельно.
В перерыве, связанном с подготовкой к тайного голосования за прекращение полномочий секретаря Горсовета Алексея Муляренка, Владимир Хомко, отмечал, что для него наиболее принципиальным вопросом является право выдвижения кандидатов на должность заместителей городского головиЦе право мэр стремится оставить за собой, в то время как в новом Регламенте такое право предоставляется еще и депутатам Горсовета.
– Я не допущу одного – чтобы замов вносил не яВи такого нигде в Украине не найдете, чтобы избирали городского голову, а замов ему назначали не тех, кого он хочеТоді теряется любая логика управления містомА все остальное – терпимо, и можно проголосовать, – отметил городской председатель Ровно Владимир Хомко.

Городской голова Владимир Хомко хочет сохранить за собой исключительное право выдвижения кандидатов на должность своих заместителей.
Однако, когда рассмотрение вопроса начался, некоторые депутаты начали говорить, что они снова не успели ознакомиться с текстом Регламента и за это просят отложить его рассмотрение на более поздний термінЗокрема, на этом несколько раз подчеркнул депутат Радикальной партии Роман Стасюк.
– Многие депутаты не читали, не вчитувалисьЄ еще много пропозиційТому предлагаю его перенести на следующий раз, вычитать, – сказал депутат Роман Стасюк.

Роман Стасюк попросил депутатов перенести рассмотрение вопроса Регламента, чтобы иметь больше времени на ознакомление с текстом
Предложение перенести рассмотрение поддержала также депутат «Батькивщины» Галина Кульчинская и городской голова Владимир Хомко.
Но, как подчеркнул Александр Чубай, все фракции и так имели более четырех месяцев на то, чтобы ознакомиться с Регламентом и вносить предложения к его тексту.
– Происходит искусственное затягивание принятия РегламентуНа сегодняшний день процесс длится уже четыре месяцеу нас есть 80 или 90 процентов Регламента, по которым нет никаких суперечностейТому, предложение, эти 10% обсудить, а за 90% голосуватиПотрібно голосуватиАдже нет обязанности ознакомиться с РегламентомАле это ответственность каждого депутата, – сказал депутат Александр Чубай.

Александр Чубай призвал депутатов не затягивать процесс принятия Регламента
Об этом заявил член рабочей группы, работавшей над Регламентом, представитель Гражданской сети "ОПОРА" Андрей Токарский.
– Полгода вы работаете за РегламентомЧиннимХто из вас перечитал тот Регламент? (руки подняли несколько депутатов – авт.)То есть депутаты сидят и ждут пока им принесут готовый написанный РегламентВибачте, но ваша ответственность взять и подготовить правила, по которым вы будете працюватиНе можно говорить «Я не знаю, мне не дали»Полгода работала рабочая группа и каждый мог приобщиться и работать, – подчеркнул представитель Гражданской сети "ОПОРА" Андрей Токарский.

Представитель "ОПОРЫ" Андрей Токарский спросил депутатов или они читали действующий Регламент
Представители фракций «Общественный контроль» и «Свобода» заявили, что откладывать вопрос Регламента до вторника не правильно и работу над документом следует продолжить сьогодніПідтримали их и депутаты из «Солидарности».
Вопрос переноса рассмотрения Регламента на вторник был поставлен на голосование, но большинством голосов оно не набралоВ ходе дискуссии депутат Радикальной партии Роман Стасюк предложил собраться главам фракций на совещание и решить как работать дальше.
С совещания депутаты вернулись с предложением таки рассматривать Регламент сегодня, но не вцелом, а каждую статью отдельно, с одновременным внесением изменений и предложений, если такие есть у депутатов.
Именно этот вариант набрал большинство голосов депутатов и они таки перешли к работе над РегламентомАле, не всіДепутати фракций Радикальной партии и «Батькивщины» на постатейное рассмотрение Регламента решили не оставаться и покинули зал заседания Горсовета.
Более ответственные депутаты рассмотрели 9 статей нового Регламента и проголосовать за нихКоли же количество депутатов в зале оставалась на грани кворума, городские избранники все-таки решили сделать в сессии перерыв до вторника.
Рассмотрение нового Регламента депутаты продолжат во вторник, 17 мая...

Рейтинг: 
0
Голосов пока нет

Случайное фото

Приснился сон? Толкователь сонник юнона бесплатно и онлайн - узнай что сон тебе готовит.

Опрос

Новости какой тематики вас интересуют?
Политика
100%
Экономика и общество
0%
Происшествия и криминал
0%
Культура
0%
Спорт
0%
Другое
0%
Всего голосов: 1