www.tvto.ru

Скріншот із відео «Громадське.Волинь»
Медійників, АТОвців і навіть депутатів не пускали на засідання Тимчасової контрольної комісії Волинської облради з питань проведення перевірки діяльності комунальних підприємств. Перешкоджала доступу до приміщення начальниця відділу облради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад Мирослава Якимчук. Аби потрапити на засідання, журналістам довелося викликати поліцію.
Інцидент трапився у понеділок, 7 листопада, повідомляє «Громадське.Волинь».
Чиновниця посилалася на прийняте Волиньрадою положення про Тимчасову комісію, у якому, зокрема, йдеться, що засідання комісії відбуваються в закритому режимі. Однак, непрохані гості наполягали на тому, що комісія є нелегітимною, адже, згідно того ж положення, обиралася вона терміном на два місяці, а діє вже рік.
Окрім того, апелювали до законів, які мають вищу силу у порівнянні з рішеннями органів місцевого самоврядування. У результаті суперечок Мирослава Якимчук запевнила, що якщо хтось з депутатів ініціюватиме проведення засідання комісії у відкритому режимі і його підтримають колеги, то усіх бажаючих впустять у залу, яка, до слова, називається «Прес-центр обласної ради», однак висловила впевненість, що такого не станеться.
Журналістка «Громадського радіо» Ірина Мусій, не зважаючи на заборону, потрапила у залу. Решті охочих вхід перекрили фізично. Голова комісії В’ячеслав Рубльов справді поставив на голосування питання про проведення засідання комісії у відкритому режимі. Поки члени комісії визначались, прибула поліція. Правоохоронці вислухали пояснення журналістки Ірини Мусій з приводу інциденту і, забезпечуючи громадський порядок, впустили журналістів і військовослужбовців до залу.

Відео: Громадське.Волинь
Що ж збиралися розглядати за зачиненими дверима?
Першим питанням у порядку денному були заяви від Громадської Спілки воїнів АТО і волинського осередку Спілки ветеранів Афганістану з вимогою розірвати в односторонньому порядку контракт з директором комунального санаторію «Пролісок» Валентиною Касардою.
Нагадаємо, під час сесії Волиньради 12 жовтня голова представницької влади в області Ігор Палиця заявив, що на території санаторію продають безакцизний алкоголь. Голову облради підтримала Громадська рада при голові ОДА і дві громадські організації.
Однак, на засідання Тимчасової комісії прибули інші АТОвці, “кіборги” Вадим Ваврищук і Юрій Степанюк, які принесли своє звернення з приводу ситуації. Під ним підписалися 29 громадських організацій Волині. У Зверненні, зокрема, йдеться: керівники двох окремих громадських організацій не можуть вирішувати за всіх учасників бойових дій. Висловлюємо свою підтримку керівнику санаторію «Пролісок» Валентині Касарді.
Депутат Володимир Кучер виступив з радикальною заявою. Він – проти перебування Касарди на займаній посаді і вважає, що усі комунальні санаторії варто приватизувати. На його думку, керівники почувають себе, як власники і ведуть себе зухвало. «Давайте наступним кроком легалізуємо дім розпусти у «Проліску» і будемо надавати послуги під видом масажних», – заявив Кучер.
Члени комісії зауважили, що громадських організацій є багато і кожна має право на свою думку, але тимчасова комісія має в першу чергу брати до уваги висновки компетентних органів. Голова комісії В’ячеслав Рубльов зачитав висновки перевірки санаторію «Пролісок» фіскальною службою. У них, зокрема, йдеться, що було зафіксовано та припинено незаконну торгівлю алкогольними настоянками без акцизів. У підприємця, який на умовах оренди здійснював роздрібну торгівлю настоянками, вилучили 54 пляшки напою і до нього буде застосоване адмінстягнення.
Рубльов також запропонував проект рішення комісії, який передбачав ініціювати комплексну перевірку комунального санаторію. Однак, потрібної кількості голосів ця пропозиція не набрала, як і сам проект рішення.
Депутати Костянтин Зінкевич і Сергій Слабенко пропонували інші варіанти розвитку подій. Зокрема, Зінкевич вважає, що потрібно звернутися до Кабміну за роз’ясненнями, або взагалі таку торгівлю легалізувати, адже медові і ягідні настоянки продають під час різноманітних фестивалів і жодного разу не викликали фіскалів. А підхід повинен бути однаковим. Сергій Слабенко пропонував звернутися до голови облради з пропозицією взагалі заборонити торгівлю алкоголем у всіх комунальних закладах області. Жодного рішення з даного питання так і не прийняли.
За пропозицією Костянтина Зінкевича також розглянули питання щодо доцільності перебування на посаді іншого керівника комунального санаторію «Лісова пісня» Віктора Карпука. Депутат вважає за потрібне замовити аудиторську перевірку санаторію. «А хто її оплатить?», – запитала начальник відділу управління об’єктами спільної власності територіальних громад Мирослава Якимчук.
Голова тимчасової комісії В’ячеслав Рубльов запевнив, що за фактами зловживання у санаторії вже відкрито кримінальну справу і було надано дозвіл на вилучення всіх фінансових документів. Він також наполіг, щоб депутати ініціювали перевірку обох санаторіїв, зібрали інформацію від усіх відповідних служб і виїхали у складі комісій на ці об’єкти.

Відео: Громадське.ВолиньСкриншот с видео «Общественное.Волынь»
Медийщиков, АТОвців и даже депутатов не пускали на заседание Временной контрольной комиссии Волынского облсовета по вопросам проведения проверки деятельности коммунальных підприємствПерешкоджала доступа в помещение начальница отдела облсовета по вопросам управления объектами совместной собственности территориальных общин Мирослава ЯкимчукАби попасть на заседание, журналистам пришлось вызвать полицию.
Инцидент случился в понедельник, 7 ноября, сообщает «Общественное.Волынь».
Чиновница ссылалась на принятое Волиньрадою положение о Временной комиссии, в котором, в частности, говорится, что заседания комиссии проходят в закрытом режиміОднак, незваные гости настаивали на том, что комиссия является нелегитимной, ведь, согласно того же положения, избиралась она сроком на два месяца, а действует уже год.
Кроме того, апеллировали к законам, которые имеют высшую силу по сравнению с решениями органов местного самоврядуванняУ результате споров Мирослава Якимчук заверила, что если кто-то из депутатов будет инициировать проведение заседания комиссии в открытом режиме и его поддержат коллеги, то всех желающих впустят в залу, которая, к слову, называется «Пресс-центр областного совета», однако выразила уверенность, что такого не произойдет.
Журналистка «Общественного радио» Ирина Мусий, несмотря на запрет, попала в залуРешті желающих вход перекрыли физическиПредседатель комиссии Вячеслав Рублев действительно поставил на голосование вопрос о проведении заседания комиссии в открытом режиміПоки члены комиссии определялись, прибыла поліціяПравоохоронці выслушали объяснения журналистки Ирины Мусий по поводу инцидента и, обеспечивая общественный порядок, впустили журналистов и военнослужащих в зал.

Видео: Общественное.Волынь
Что же собирались рассматривать за закрытыми дверями?
Первым вопросом в повестке дня были заявления от Общественного Союза воинов АТО и волынского отделения Союза ветеранов Афганистана с требованием расторгнуть в одностороннем порядке контракт с директором коммунального санатория «Подснежник» Валентиной Касардою.
Напомним, во время сессии Волыньсовета 12 октября председатель представительной власти в области Игорь Палица заявил, что на территории санатория продают безакцизний алкогольГлаву облсовета поддержала Общественный совет при главе ОГА и две общественные организации.
Однако, на заседание Временной комиссии прибыли другие АТОвці, “киборги” Вадим Ваврищук и Юрий Степанюк, которые принесли свое обращение по поводу ситуаціїПід ним подписались 29 общественных организаций ВолиніУ Обращении, в частности, говорится: руководители двух отдельных общественных организаций не могут решать за всех участников боевых дійВисловлюємо свою поддержку руководителю санатория «Подснежник» Валентине Касарді.
Депутат Владимир Кучер выступил с радикальной заявоюВін – против пребывания Касарди на занимаемой должности и считает, что все коммунальные санатории стоит приватизуватиНа его мнению, руководители чувствуют себя, как хозяева и ведут себя вызывающе«Давайте следующим шагом легализуем дом разврата в «Пролиске» и будем предоставлять услуги под видом массажных», – заявил Кучер.
Члены комиссии отметили, что общественных организаций много и каждая имеет право на свое мнение, но временная комиссия должна в первую очередь принимать во внимание выводы компетентных органівГолова комиссии Вячеслав Рублев зачитал выводы проверки санатория «Подснежник» фискальной службоюУ них, в частности, говорится, что было зафиксировано и прекращено незаконную торговлю алкогольными настойками без акцизівУ предпринимателя, который на условиях аренды осуществлял розничную торговлю настойками, изъяли 54 бутылки напитка и к нему будет применено админвзыскание.
Рублев также предложил проект решения комиссии, который предусматривал инициировать комплексную проверку коммунального санаторіюОднак, нужного количества голосов это предложение не набрало, как и сам проект решения.
Депутаты Константин Зинкевич и Сергей Слабенко предлагали другие варианты развития подійЗокрема, Зинкевич считает, что нужно обратиться в Кабмин за разъяснениями, или вообще такую торговлю легализовать, ведь медовые и ягодные настойки продают на различных фестивалях и ни разу не вызвали фіскалівА подход должен быть однаковимСергій Слабенко предлагал обратиться к председателю облсовета с предложением вообще запретить торговлю алкоголем во всех коммунальных учреждениях областіЖодного решение по данному вопросу так и не приняли.
По предложению Константина Зинкевича также рассмотрели вопрос о целесообразности пребывания на посту другого руководителя коммунального санатория «Лесная песня» Виктора КарпукаДепутат считает нужным заказать аудиторскую проверку санатория«А кто ее оплатит?», – спросила начальник отдела управления объектами совместной собственности территориальных общин Мирослава Якимчук.
Председатель временной комиссии Вячеслав Рублев заверил, что по фактам злоупотребления в санатории уже открыто уголовное дело и было дано разрешение на изъятие всех финансовых документов..

Рейтинг: 
0
Голосов пока нет

Случайное фото

Интересное

Восемь лет длится тяжба чешской компании Mayzus Property Management с платежной системой RBK Money, задолжавшей клиентам более 150 миллионов рублей. Почему известный бренд не боится репутационных рисков и чем эта история может грозить его владельцам.

Свой 45-летний юбилей владельцы платежной системы RBK Money бр...

Приснился сон? Толкователь сонник юнона бесплатно и онлайн - узнай что сон тебе готовит.

Опрос

Новости какой тематики вас интересуют?
Политика
100%
Экономика и общество
0%
Происшествия и криминал
0%
Культура
0%
Спорт
0%
Другое
0%
Всего голосов: 1