www.tvto.ru

Частину будинків в масиві Макарова-Прживальського продають за мільйони, тому ймовірно, що з депутатами міської ради зуміють домовитися, щоб землю отримати в приватну власність
Що таке пакетне земельне голосування і чому воно порушує права рівнян.
Припустімо, що ви чиновник або бізнесмен, який отримав в оренду, через земельну махінацію, ділянку і вже й встиг побудувати будинок. А тепер маєте право її безкоштовно приватизувати. Без усіляких черг, в які ставлять бідних і лузерів. Є такі схеми у Рівному.
Але це раптом помічають активні громадяни і через ЗМІ розповідають усім. Тож депутатам, які мають право передати вам цю ділянку, стає незручно перед своїми виборцями. Ну як тепер проголосуєш за передачу якомусь мільйонеру безкоштовно клаптика землі, який на ринку коштує не менше мільйона, в той час як на прохання багатодітної малозабезпеченої сім’ї посадовці сказали, що землі для вас немає.
Що ж робити? Тож не казати тепер чиновнику чи бізнесмену, що все – хоч будинок твій, але земля громади, тому, раз ти такий хитрий, то платитимеш ти оренду до кінця днів своїх. А це за 10 соток у Рівному орієнтовно може коштувати по тисячі гривень щомісяця. В бюджет громади.
Для того, щоб пильні рівняни не помітили соціальної несправедливості з роздачею землі, а депутати мали чисту совість, міська влада вирішила голосувати виділення землі пакетом – не кожному окремо, а по 20-30 осіб водночас одним рішенням.
– Не треба робити спекуляцію на тому, що 20 громадян мають отримати земельні ділянки і 10 з яких є учасниками АТО і під цим приводом проголосуєм ще для 10 чоловік, – пояснює простий приклад пакетного голосування в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Сергій Дубич. – Не повинен страждати учасник АТО, якщо його запихнули в пакетний варіант. Да, можна розбити на групи це учасники АТО а це не учасники АТО, – пропонує посадовець інший пакетний варіант.

В.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Сергій Дубич припускає, що пакетне голосування може бути іншими «пакетами»
Є у Рівному ласа ділянка, яка вже давно роздерибанена. Про неї можна почитати в матеріалі: Зіркові ділянки: у Рівному депутати, судді та прокурори отримали 35 га землі для елітних котеджів.
Фактично вона вже роздерибанена, але юридично земля ще належить громаді Рівного. 
Тричі питання про виділення земельних ділянок на вулицях Макарова-Пржевальского уже виносилося на розгляд сесії Рівнеради «пакетами».
Але практика «пакетів» має бути скасована як така, що може маніпулятивно приховувати корупційні схеми, вважає керівник ГО «Антикорупційний моніторинг» Юрій Дюг, який розслідував тему із цими земельними ділянками.
– «Є земельні масиви і там є люди з різною долею з різними сферами зайнятості і атошники і батьки і прокурори і судді і влада робить в одне одне рішення і 20 рішень вони розглядають пакетами. І тричі керівництво ради ставило питання розгляду земельних рішень «пакетами» і цим змушує інших депутатів прийняти рішення», – каже Юрій Дюг.

Журналіст і громадський активіст Юрій Дюг звертає увагу на бажання влади змусити депутатів голосувати за безкоштовну роздачу землі заможним. Фото з архіву
Голова постійної комісії Рівненської міської ради з земельних питань Людмила Туровська за те, щоб ці землі віддали пакетним голосуванням у власність нинішніх орендаторів.

Депутатка Рівнеради Людмила Туровська
– Пригадайте вулиці Чорновола-Корольова, і вас не дивувало коли його висували не пакетом, а голосували окремо. Діляночки які були під сільське господарство, тобто це цільове призначення яке по суті не  повинно бути в центрі в міста, міняли під житлові будиночки. І що ми мали? Земля яка була у приватній власності у їхній власності, їм не переводилася. Володимир Євгенович Хомко сказав слухайте давайте голосувати пакетом, щоб не було певних торгів безпосередньо з власниками цих земельних ділянок. На сьогодні відчуття що з Макарова-Пржевальського відбувається те саме, – каже голова земкомісії.

Позиція міського голови Рівного Володимира Хомка, яку він не раз публічно озвучував – віддати ці землі власникам, бо вони вклали кошти в комунікації. До слова, квартал, в якому має будинок міський голова та його донька теж утворився за подібною схемою – землю безкоштовно передали у власність визначеного кола осіб, які погодились оплатити побудову комунікацій в цьому кварталі.
ГО «Антикорупційний моніторинг» розповсюдив заяву щодо пакетного голосування та деяких правопорушень, пов’язаних із приховуванням інформації про отримувачів майна громади:

Над матеріалом працювали Вікторія Максимчук та Володимир ТорбічЧасть домов в массиве Макарова-Прживальского продают за миллионы, поэтому вероятно, что с депутатами городского совета сумеют договориться, чтобы получить землю в частную собственность
Что такое пакетное земельное голосование и почему оно нарушает права жителей.
Предположим, что вы чиновник или бизнесмен, который получил в аренду, через земельную махинацию, участок и уже успел построить будинокА теперь имеете право ее бесплатно приватизуватиБез всяких очередей, в которые ставят бедных и лузерівЄ такие схемы в Ровно.
Но это вдруг замечают активные граждане и через СМИ рассказывают усімТож депутатам, которые имеют право передать вам этот участок, становится неудобно перед своими виборцямиНу как теперь проголосуешь за передачу какому-то миллионеру бесплатно клочка земли, который на рынке стоит не меньше миллиона, в то время как на просьбу многодетной малообеспеченной семьи чиновники сказали, что земли для вас нет.
Что же делать? Поэтому не говорить теперь чиновнику или бизнесмену, что все – хоть дом твой, но земля общины, поэтому, раз ты такой хитрый, то ты будешь платить аренду до конца дней своїхА это за 10 соток в Ровно ориентировочно может стоить по тысячи гривен щомісяцяВ бюджет общины.
Для того, чтобы бдительные жители не заметили социальной несправедливости с раздачей земли, а депутаты имели чистую совесть, городская власть решила голосовать выделения земли пакетом – не каждому отдельно, а по 20-30 человек одновременно одним решением.
– Не надо делать спекуляцию на том, что 20 граждан должны получить земельные участки и 10 из которых являются участниками АТО и под этим предлогом проголосуєм еще для 10 человек, – поясняет простой пример пакетного голосования в.оначальника Главного управления Держгеокадастру в Ровенской области Сергей Дубич. – Не должен страдать участник АТО, если его запихнули в пакетный варіантДа, можно разбить на группы это участники АТО а это не участники АТО, – предлагает чиновник другой пакетный вариант.

В.оначальника Главного управления Держгеокадастру в Ровенской области Сергей Дубич предполагает, что пакетное голосование может быть другими «пакетами»
Есть в Ровно лакомая участок, который уже давно роздерибаненаПро нее можно почитать в материале: Звездные участка: в Ровно депутаты, судьи и прокуроры получили 35 га земли для элитных коттеджей.
Фактически она уже роздерибанена, но юридически земля еще принадлежит общине Ровно.
Трижды вопрос о выделении земельных участков на улицах Макарова-Пржевальского уже выносился на рассмотрение сессии Горсовета «пакетами».
Но практика «пакетов» должна быть отменена как таковая, что может манипулятивно скрывать коррупционные схемы, считает руководитель ОО «Антикоррупционный мониторинг» Юрий Дюг, который расследовал тему с этими земельными участками.
– «Есть земельные массивы и там есть люди с разной судьбой с разным сферам занятости и атошники и родители и прокуроры и судьи и власть делает в одно одно решение и 20 решений они рассматривают пакетамиІ трижды руководство совета ставило вопросы рассмотрения земельных решений «пакетами» и этим заставляет других депутатов принять решение», – говорит Юрий Дюг.

Журналист и общественный активист Юрий Дюг обращает внимание на желание властей заставить депутатов голосовать за бесплатную раздачу земли заможнимФото из архива
Председатель постоянной комиссии Ровенского городского совета по земельным вопросам Людмила Туровская за то, чтобы эти земли отдали пакетным голосованием в собственность нынешних арендаторов.

Депутат Горсовета Людмила Туровская
– Вспомните улице Черновола-Королева, и вас не удивляло когда его выдвигали не пакетом, а голосовали окремоДіляночки которые были под сельское хозяйство, то есть это целевое назначение которое по сути не должно быть в центре в города, меняли под жилые будиночкиІ что мы имели? Земля которая была в частной собственности в их собственности, им не переводиласяВолодимир Евгеньевич Хомко сказал слушайте, давайте голосовать пакетом, чтобы не было определенных торгов непосредственно с владельцами этих земельных ділянокНа сегодня ощущение что из Макарова-Пржевальского происходит то же самое, – говорит председатель земкомиссии.

Позиция городского председателя Ровно Владимира Хомко, которую он не раз публично озвучивал – отдать эти земли владельцам, потому что они вложили средства в комунікаціїДо слова, квартал, в котором дом имеет городской голова и его дочь тоже образовался по подобной схеме – землю бесплатно передали в собственность определенного круга лиц, которые согласились оплатить построение коммуникаций в этом квартале.
ГО «Антикоррупционный мониторинг» распространил заявление относительно пакетного голосования и некоторых правонарушений, связанных с сокрытием информации о получателях имущества общества:

Над материалом работали Виктория Максимчук и Владимир Торбич..

Рейтинг: 
0
Голосов пока нет

Случайное фото

Приснился сон? Толкователь сонник юнона бесплатно и онлайн - узнай что сон тебе готовит.

Опрос

Новости какой тематики вас интересуют?
Политика
100%
Экономика и общество
0%
Происшествия и криминал
0%
Культура
0%
Спорт
0%
Другое
0%
Всего голосов: 1