www.tvto.ru

Громадські активісти та депутати презентують проект нового Регламенту Рівнеради
Рівне – єдиний обласний центр в Україні, де міська рада досі працює за старим Регламентом, затвердженим ще депутатами минулого скликання. Проте, завдяки спільній роботі громадських активістів та місцевих депутатів, в місті напрацювали проект нового Регламенту, який може стати одним з найкращих в Україні. У понеділок, 18 квітня, активісти Громадянської мережі ОПОРА спільно з іншими представниками робочої групи, яка працювала над проектом Регламенту, презентували цей документ й розповіли про можливості, які він дасть депутатам міської ради та звичайним рівнянам.
В основу документу увійшли кращі практики місцевого самоврядування України, найбільш прогресивні норми Регламенту міської ради попереднього скликання, а також проект Регламенту, розробленого експертними організаціями – Інститутом політичної освіти та Українським незалежним центром політичних досліджень.
– На початку року, 12 січня, ми презентували попередній проект Регламенту, який отримав позитивну оцінку експертів Українського незалежного центру політичних досліджень та Інституту політичної освіти. Після того багато депутатів міськради надіслали свої пропозиції, які впродовж цього часу обговорювалися на відкритих засіданнях. Сьогодні ми вийшли на остаточну редакцію нового Регламенту, хочемо її обговорити та наголошуємо на тому, що Регламент необхідно якнайшвидше приймати, адже норма Закону, що вимагає затвердження Регламенту на другій сесії міської ради, уже була порушена. Друга сесія завершилася, а питання Регламенту не було розглянуте, – пояснив аналітик Громадянської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук.

Аналітик Громадянської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук зазначив що передбачений законом термін затвердження Регламенту не був дотриманий.
Такий підхід до напрацювання нового Регламенту позитивно оцінюють самі депутати.
– Дуже добре, що цей Регламент не просто «тупо» доповнювався, не модернізувався. Він, по суті, створювався, конструювався. Дуже важливо, щоб депутати на сесії зрозуміли, що ми зможемо його надалі реконструювати, але зараз ми заклали дуже серйозний фундамент, на якому вже можна щось будувати. І в цьому Регламенті закладена максимальна прозорість, тобто з ним буде легко працювати, не тільки депутатам, а й громаді, - додала депутат Рівнеради Людмила Туровська.

Людмила Туровська відзначила, що з новим Регламентом буде легше працювати і депутатам, і небайдужим мешканцям міста. 
Один з ініціаторів розробки нового Регламенту, голова постійної комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики Рівненської міської ради Олександр Чубай, розповів про основні переваги нового Регламенту. Зокрема, як зазначив депутат, у ньому значно спрощена процедура подання проектів рішень, їх візування та включення проектів рішень до порядку денного, адже наразі проекти рішення можуть «лежати» в міськраді по півроку й залишатися нерозглянутими.

Проекти рішень Рівнеради, як запевнив Олександр Чубай, тепер розглядатимуться у чітко прописані строки
Крім того, за словами Олександра Чубая, в Регламенті враховані норми Закону України щодо невідкладного прийому депутатів та голосування депутатських запитів, детально прописані функції Погоджувальної наради, й прописані норми, що підвищать відкритість роботи Рівнеради – обов’язкова он-лайн трансляція засідань ради та виконкому, оприлюднення аудіозапису засідань Рівнеради й створення електронних приймалень депутатів на сайті міської ради.
Як наголосив депутат Рівнеради Микола Бляшин, новий Регламент відкриває чимало можливостей для громадян.
– Перше: кожен зможе зайти на сесію Рівнеради, відкрито, без поліції чи будь яких записів, перепусток чи необхідності когось просити. Кожен мешканець зможе зайти на засідання будь-якої комісії міської ради, наприклад земельної чи бюджетної. Кожен зможе зайти на засідання Виконавчого комітету. Таким чином Регламент відкриває можливості кожній людині побачити як працюють ті, кого вони обрали.
Друге: кожен мешканець міста зможе дізнатися про рух його питання, подивитися коли воно зареєстроване, де воно проходить візування, які строки розгляду й, найголовніше, побачити хто і де зволікає та перешкоджає в реалізації його прав.
Третє: кожен зможе подивитися як депутати голосували за вирішення його питання, який депутат яку кнопку натиснув.
Четверте: новий Регламент дозволить підвищити якість рішень, тому що до кожного рішення має бути пояснювальна записка. Тому можна зрозуміти яка необхідність прийняття того чи іншого рішення, чи розглядались ці питання раніше, чи будуть витрати бюджету.
І останнє: порушення процедури прийняття рішення може мати наслідком скасування самого рішення, а це важливий елемент контролю за діяльністю міської ради з боку громадянського суспільства, – пояснив Микола Бляшин.

Депутат Микола Бляшин запевнив, що новий Регламент зробить роботу Рівнеради більш відкритою для рівнян
За словами громадського активіста Сергія Пінчука, новий Регламент збалансує повноваження міського голови та депутатів.
– Існуючий Регламент дозволяє міському голові керувати сесією і депутатами практично в ручному режимі, що часто призводить до маніпулювання. Новий Регламент мінімізує такі можливості, адже збалансовує повноваження депутатів і міського голови під час підготовки та проведення сесії. Це не просто «правила гри» для депутатів, не просто порядок подання і розгляду проектів рішень. Громадяни отримають змогу безпосередньо подавати проекти рішень на сесію Рівнеради, отримають більше можливостей для доступу до інформації і комунікації зі своїми депутатами. Новий Регламент – це той інструмент, який дозволить зробити місто Рівне кращим, – наголосив Сергій Пінчук.

За словами Сергія Пінчука, дуже важливо збалансувати повноваження депутатів та міського голови
Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Іван Лукеря, що також взяв участь у роботі круглого столу, висловив думку, що в разі прийняття новий Регламент Рівнеради може стати одним з кращих в Україні.
– Тут враховані кращі практики організації роботи ради, які були застосовані впродовж останніх років в Україні та усі зміни, що вносилися, зокрема, до Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про доступ до публічної інформації», тобто Регламент відповідає всім нормам чинного українського законодавства. По максимуму в тексті Регламенту врахована вся та інформація, яка має оприлюднюватися на офіційному сайті міської ради, тому якщо цей Регламент буде ухвалений, то це буде один з найкращих Регламентів серед усіх міст обласних центрів в Україні, – підсумував Іван Лукеря.

Експерт УНЦПД Іван Лукеря зазначив, що Регламент Рівнеради стане одним з найкращих в країні й висловив сподівання, що Рівнерада таки за нього проголосує
Варто зазначити, що після Круглого столу, відбулося засідання Погоджувальної наради за участю керівників депутатських фракцій Рівнеради, міського голови та громадських активістів, що брали участь у підготовці нового Регламенту.
В результаті Погоджувальна нарада ухвалила рішення про винесення питання про затвердження нового Регламенту на розгляд сесії Рівнеради.Поэтому можно понять какая необходимость принятия того или иного решения, рассматривались ли эти вопросы раньше, будут расходы бюджета.
И последнее: нарушение процедуры принятия решения может иметь следствием отмену самого решения, а это важный элемент контроля за деятельностью городского совета со стороны гражданского общества, – пояснил Николай Бляшин.

Депутат Николай Бляшин заверил, что новый Регламент сделает работу Горсовета более открытой для горожан
По словам общественного активиста Сергея Пинчука, новый Регламент сбалансирует полномочия городского головы и депутатов.
– Существующий Регламент позволяет городскому голове управлять сессией и депутатами практически в ручном режиме, что часто приводит к маніпулюванняНовий Регламент минимизирует такие возможности, ведь сбалансирует полномочия депутатов и городского головы во время подготовки и проведения сесіїЦе не просто «правила игры» для депутатов, не просто порядок представления и рассмотрения проектов рішеньГромадяни получат возможность непосредственно подавать проекты решений на сессию Горсовета, получат больше возможностей для доступа к информации и коммуникации со своими депутатамиНовий Регламент – это тот инструмент, который позволит сделать город Ровно лучшим, – отметил Сергей Пинчук.

По словам Сергея Пинчука, очень важно сбалансировать полномочия депутатов и городского головы
Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Иван Лукеря, что также принял участие в работе круглого стола, высказал мнение, что в случае принятия новый Регламент Горсовета может стать одним из лучших в Украине.
– Здесь учтены лучшие практики организации работы совета, которые были применены на протяжении последних лет в Украине и все изменения, которые вносились, в частности, Законов Украины «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных советов» и «О доступе к публичной информации», то есть Регламент соответствует всем нормам действующего украинского законодавстваПо максимума в тексте Регламента учтена вся та информация, которая должна публиковаться на официальном сайте городского совета, поэтому если этот Регламент будет принят, то это будет один из лучших Регламентов среди всех городов областных центров в Украине, – подытожил Иван Лукеря.

Эксперт УНЦПИ Иван Лукеря отметил, что Регламент Горсовета станет одним из лучших в стране и выразил надежду, что ровенский городской совет таки за него проголосует
Стоит отметить, что после Круглого стола, состоялось заседание Согласительного совещания с участием руководителей депутатских фракций Горсовета, городского головы и общественных активистов, которые принимали участие в подготовке нового Регламента.
В результате Согласительное совещание приняла решение о вынесении вопроса об утверждении нового Регламента на рассмотрение сессии Горсовета...

Рейтинг: 
0
Голосов пока нет

Случайное фото

Интересное

Если у вас есть ресторан или другая точка общепита, то стоит задуматься над её совершенствованием. Для расширения бизнеса и его дальнейшего продвижения всегда нужно идти в ногу со вре...

Негативные отзывы о бирже binance .

Опрос

Новости какой тематики вас интересуют?
Политика
100%
Экономика и общество
0%
Происшествия и криминал
0%
Культура
0%
Спорт
0%
Другое
0%
Всего голосов: 1