www.tvto.ru

Коли ДФІ знайшла ряд порушень у тендерній документації прокуратури, відповідальні сказали, що й самі їх бачили і виправили давно. Щопроавда документи говорять про інше
Проводячи тендер на закупівлю послуг охорони та громадської безпеки у лютому цього року, Прокуратура Рівненської області порушила закон «Про здійснення державних закупівель». Це виявили активісти проекту «За чесний тендер на Рівненщині та Волині» та, за допомогою нарепа Олександра Черненка,  звернулися зі скаргою до Держфініспеції. Провівши перевірку, ДФІ  підтвердила порушення та надіслала рекомендації по усуненню недоліків та притягненню винних до відповідальності. У той же час прокуратура почала переконувати ДФІ, що, попри помилки, тендер провели чесно і тому розірвати договір з переможцем не збираються.
Перед різдвяними канікулами, 5 січня, Прокуратура Рівненської області вирішила подбати про охорону своїх режимних приміщень. Для цього оголосили про відкриті торги. Розраховували вкластися у 500 тисяч гривень. Термін поставки послуг – по 31 грудня 2016 року.
У торгах взяли участь три охоронні фірми. Зокрема, ПП «Альфа-Октава», яке пропонувалопослуги за 351 тисячу 410 гривень; ТОВ Консорціум «Агенство економічної безпеки» – 352 тисячі 512 гривень та ТОВ «ВІДОК-ГІКС», ціна пропозиції якого – 308 тисяч 448 гривень. Відповідно перемогла найдешевша пропозиція. З ТОВ «ВІДОК-ГІКС» прокуратура уклала договір і зекономила більш як 191 тисячу.
Однак, під час проведення процедури відкритих торгів Замовник недотримав  вимог ( ч.3 ст. 17, п.2 ч.2, ч.4 ст. 22) Закону України «Про здійснення державних закупівель», що призвело до оформлення документації конкурсних торгів (ДКТ) з порушеннями законодавства.Це, зокрема, підтверджують результати перевірки ДФІ.
Зокрема, у ДКТ, доданій на веб-портал з питань державних закупівель, Додатком №1  визначено Кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що мають бути надані для підтвердження кваліфікації. Цей додаток містить перелік документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі згідно статті 17 Закону.
Таким чином прокуратура встановила, що для підтвердження складових «підпункти 2, 4, 5 пункту 1 статті 17 Закону» учасник повинен подати:
 – Довідку учасника у довільній формі;
– Довідку МВС України, видану службовій (посадовій) особі учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси, щодо відсутності судимості за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;
– Копії документів які підтверджують статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів;
– Оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки про відсутність визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство;
– Оригінал довідки, виданий органами податкової  служби, про відсутність заборгованості по обов`язковим платежам до бюджетів всіх рівнів, що є дійсним на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Такі вимоги ДКТ суперечать положенню Закону.  Інформацію про відсутність підстав учасники мали б надавати у довільній формі. А такий перелік повинен пред`явити лише переможець торгів. Про цей момент Замовник вказати «забув».

Юристка Мирослава Примак
– Такий текст Документації конкурсних торгів не відповідає вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель», а дії  Замовника в затвердженні такого тексту ДКТ порушують ст.164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині оформлення документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, – розповідає юристка ГІ «За чесний тендер» Мирослава Примак. 
Між іншим, відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто штрафу у розмірі від 11900 до 17000 гривень.
ДФІ, виявивши порушення, надіслало прокуратурі рекоммендації щодо їх усунення, та/або проведення нового тендеру, притягнення до відповідальності винних осіб, а саме Євгена Рябого, Ірину Шибисту, Сергія Набухотного, Іллюка В.П. та  Коломис Т.П. Натомість за подібні помилки фіскали склали протокол про адмінправопорушення на відповідальних за тендер Березнівської райлікарні.

Висновок із відповіді ДФІ
Ось що на виявлені порушення Закону відповіла прокуратура у відповідь на запит «Четвертої влади»:
«...при розкритті пропозицій конкурсних торгів Замовником усунуто допущені недоліки та враховано вимоги частини 3 статті 17 Закону при перевірці пропозицій учасників на наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених ДКТ. Зокрема, під час проведення процедури розкриття Замовник не вимагав від учасників документів та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктами 2, 4, 5, 7 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону». 
Таким чином прокуратура не заперечує, що при створенні ДКТ були допущені помилки. Але зазначає, що їх усунули.
Також у відповіді повідомили, що не надходило будь-яких скарг від учасників процедури закупівлі про недотримання їх законних прав та інтересів, а виявлені при складанні ДКТ недоліки «усунуті Замовником на стадії розкриття пропозицій конкурсних торгів». Таким чином прокуратура не бачить підстав для розірвання договору з ТзОВ «ВІДОК-ГІКС» та проведення нової процедури закупівлі.
«Окрім цього, розірвання зазначеного договору могло призвести до залишення без охорони на тривалий період режимних приміщень прокуратури, де передбачено обов’язковий контрольно-пропускний режим», – йдеться у відповіді на запит.

Святослав Клічук –керівник Громадськогої ініціативи «За чесний тендер»
Керівник ГІ «За чесний тендер» Святослав Клічук каже, що законодавець, щоб спростити процес участі в тендері та сприяти більшій конкуренції відмінив зайві довідки від учасників на стадії підготовки документації, прокуратура ж ці зміни проігнорувала, таким чином потенційно обмежила участь інших учасників
Ми зателефонували до секретаря комітету з конкурсних торгів Ірини Шибистої, щоб вона розповіла, чому виявлені під час розкриття пропозицій порушення не виправили у ДКТ. Вона відповіла, що відповідь на це питання можуть дати голова та заступник комітету. Пообіцяла, що нам зателефонує начальник відділу ювенальної юстиції Сергій Набухотний. Ми чекаємо на відповідь з 24 травня.
* * *
 
Моніторинг закупівель відбувається у рамках проекту Рівненського агентства журналістських розслідувань «За чесний тендер на Рівненщині та Волині», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження». Зато за подобные ошибки фискалы составили протокол об административных правонарушениях на ответственных за тендер Березновской райбольницы.

Вывод из ответа ГФИ
Вот что на выявленные нарушения Закона ответила прокуратура в ответ на запрос «Четвертой власти»:
«...при раскрытии предложений конкурсных торгов Заказчиком устранены допущенные недостатки и учтены требования части 3 статьи 17 Закона при проверке предложений участников на наличие или отсутствие всех необходимых документов, предусмотренных ДКТЗокрема, во время проведения процедуры вскрытия Заказчик не требовал от участников документов и информацию, подтверждающие отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 2, 4, 5, 7 части первой и пункта 1 части второй статьи 17 Закона».
Таким образом прокуратура не отрицает, что при создании ДКТ были допущены помилкиАле отмечает, что их устранили.
Также в ответе сообщили, что не поступало каких-либо жалоб от участников процедуры закупки о несоблюдении их законных прав и интересов, а выявленные при составлении ДКТ недостатки «устранены Заказчиком на стадии раскрытия предложений конкурсных торгов»Таким образом прокуратура не видит оснований для расторжения договора с Ооо «ВИДОК-ГИКС» и проведения новой процедуры закупки.
«Кроме этого, расторжение указанного договора могло привести к оставлению без охраны на длительный период режимных помещений прокуратуры, где предусмотрен обязательный контрольно-пропускной режим», – говорится в ответе на запрос.

Святослав Клічук –руководитель Громадськогої инициативы «За честный тендер»
Руководитель ГИ «За честный тендер» Святослав Клічук говорит, что законодатель, чтобы упростить процесс участия в тендере и способствовать большей конкуренции отменил лишние справки от участников на стадии подготовки документации, прокуратура же эти изменения проигнорировала, таким образом потенциально ограничила участие других участников
Мы позвонили секретаря комитета по конкурсных торгов Ирины Шибистої, чтобы она рассказала, почему обнаруженные во время раскрытия предложений нарушения не исправили в ДКТВона ответила, что ответ на этот вопрос могут дать председатель и заместитель комітетуПообіцяла, что нам позвонит начальник отдела ювенальной юстиции Сергей НабухотныйМы ждем ответ с 24 мая.
* * *
 
Мониторинг закупок осуществляется в рамках проекта Ровенского агентства журналистских расследований «За честный тендер на Ровенщине и Волыни», поддержанного Международным фондом «Возрождение»..

Рейтинг: 
0
Голосов пока нет

Случайное фото

Интересное

Также для поддержки бизнеса в ОГА открыли офис Регионального совета предпринимателей. Работают группы по экспорту, частной медицине, инновациям и строительству.

На Днепропетровщине открыли горячую линию для предпринимателей. Об этом сообщили в ОГА, пишет местное издание 056.ua

Негативные отзывы о бирже binance .

Опрос

Новости какой тематики вас интересуют?
Политика
100%
Экономика и общество
0%
Происшествия и криминал
0%
Культура
0%
Спорт
0%
Другое
0%
Всего голосов: 1