www.tvto.ru

Атестаційна епопея керівника Управління захисту економіки В`ячеслава Єфтенія нарешті закінчилась. Або ні
Перипетії з атестацією у керівника Управління захисту економіки Рівненської області В`ячеслава Єфтенія почалися на початку 2016 року. Він хворів, його рекомендували звільнити, він подавав в апеляцію і не з`являвся бо знову раптово хворів. Він судився і просив, щоб суд заборонив його звільняти і знову не з`являвся на апеляційну співбесіду. Лише зараз ця історія дійшла логічного кінця – суд виніс постанову про визнання протиправним та скасування рішення атестаційної комісії про звільнення В`ячеслава Єфтенія.

Ось так у власному кабінеті В`ячеслав Єфтеній відповідав на запитання членів комісії, про те, чому він на стільки хворий, щоб не прийти на співбесіду і в той же час перебуває на роботі
В`ячеслав Єфтеній обіцяв пройти атестацію. Його, буцімто хворого, у власному кабінеті застали члени однієї з атестаційних комісій нардеп-радикал Дмитро Лінько та журналістка Інна Білецька. Саме так атестація службовця потрапила на гачок контролю з боку медіа та громадськості.
Весняний сюжет про хід атестації: «Міліцейська контра», або Як скомпрометовані міліціонери поновлюються через суди (ВІДЕО)
Осінній сюжет про хід атестації: Поліцейська імітація в Рівному та Україні: справжні результати переатестації (ВІДЕО)
Хронологія судового розгляду
У березні 2016 року, після негативного висновку комісії – про звільнення з посади, В`ячеслав Єфтеній звернувся з позовом до суду і одночасно до апеляційної комісії, яка могла б скасувати рішення. В той же час, за заявою В`ячеслава Єфтенія, суд виніс наказ про заборону звільняти його з посади.
Ухвалою від 1 червня суд призупинив розгляд справи до моменту поки В`ячеслав Єфтеній не пройде атестацію до кінця, тобто не отримає рішення апеляційної комісії, куди він звернувся з оскарженням.
На жодне з п`яти запрошень на співбесіду до апеляційної комісії В`ячеслав Єфтеній так і не з`явився.
17 листопада до суду від представника позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі. 24 листопада В`ячеслав Єфтеній відкликав свою скаргу до апеляційної атестаційної комісії.
8 грудня 2016 року Волинський окружний адміністративний суд виніс постанову у справі за позовом В`ячеслава Єфтенія.
Колегія за головуванням Андрія Ксендзюка та за участі суддів Тетяни Димарчук і Володимира Ковальчука частково задовольнила вимоги позивача: рішення комісії щодо звільненя – визнали протиправним та скасували.

Рішення про заборону звільняти В`ячеслава Єфтенія у березні 2016 року приймали судді Тетяна Димарчук, Андрій Ксензюк та Марія Александрова. Нині склад колегії змінився. Фото судді Володимира Ковальчука нам знайти не вдалося
Деталі постанови у справі за позовом В`ячеслава Єфтенія
Як йдеться у тексті постанови, В`ячеслав Єфтеній просив суд визнати протиправним наказ Нацполіції від 20 листопада 2015 року №210, яким посаду керівника УЗЕ включили до списку поліцейських, які підлягають атестації, а також визнати протиправним дії комісії та визнати протиправним і скасувати рішення комісії, яким В`ячеслава Єфтенія рекомендували звільнити через службову невідповідність.
В`ячеслав Єфтеній обгрунтовував позовні вимоги тим, що атестування було протиправним, оскільки для цього, на його думку, не було жодної з підстав, передбачених у статті 57 Закону України «Про Національну поліцію». Крім того він просив перенести проведення атестування у зв`язку з хворобою.
Цитата з постанови:
«На думку позивача відповідачем було порушено також процедуру проведення атестації, зокрема до складу атестаційної комісії не було включено представника профспілкового органу та кваліфікованого фахівця за напрямком службової діяльності атестованого; не був повідомлений позивач до початку співбесіди і про персональний склад атестаційної комісії; не було враховано комісією і висновку безпосереднього керівника про відповідність займаній посаді. Також зауважив, що атестаційною комісією не вивчались обставини щодо нього, зокрема, що він характеризується з позитивного боку, показуючи високі показники службової діяльності, належний рівень теоретичних знань».
Представники відповідачів, тобто Національної поліції та Департаменту захисту економіки заперечували проти вимог позивача. У поясненні обидва вони зазначали, що атестування було проведено у порядку та з підстав передбачениим Законом України про Національну поліцію та Інструкцією про порядок атестування.
Цитата з пояснень відповідача, представника Національної поліції:
«У складі атестаційної комісій були відсутні особи, які могли б необ`єктивно та упереджено прийняти рішення, атестаційна комісія створена з метою допомоги керівництву органів Національної поліції для якісного та неупередженого встановлення відповідності колишніх працівників міліції оновленим вимогам суспільства до поліцейських».
Цитата з пояснень відповідача, представника Департаменту захисту економіки:
«Позивач з власної ініціативи прийняв рішення щодо атестування та зареєструвався в єдиній централізованій відомчій телекомунікаційній мережі, чим підтвердив свою згоду пройти атестування за встановлення своєї відповідності займаній посаді».
Суд дослідив докази надані сторонами у справі. Зокрема, у постанові зазначено, що В`ячеслав Єфтеній позитивно характеризується керівництвом – згідно із висновком прямого керівника – начальника Департаменту захисту економіки Ігоря Купранця В`ячеслав Єфтеній відповідає займаній посаді.
За результатами тестування загальних навичок В`ячеслав Єфтеній набрав 30 балів з 60 можливих, професійне тестування – 41 бал із 60.
На думку суду атестування В`ячеслава Єфтенія було проведено у відповідності до вимог законодавства, тому суд не задовольнив вимоги позивача у частині скасування Наказу щодо включення службовця до списку тих, хто мав пройти атестацію.

Керівник Управління захисту економіки В`ячеслав Єфетній попри обіцянки так і не пройшов атестацію. Кадр з відео Дениса Грищука
Що стосуєтсья рішення комісї про звільнення суд звернув увагу на те, що у протоколі не зазначено мотивів прийняття такого рішення:
«Зокрема, у вказаному протоколі не відображено хід проведення співбесіди, зміст питань, які ставилися позивачу, та відповіді на них, відсутнє покликання на конкретні матеріали, на підставі яких прийняте зазначене рішення», – йдеться у постанові.
Суд частковоо задовольнив адміністративний позов. В частині оскарження внесення посади В`ячеслава Єфтенія до списку таких, які мають пройти атестування суд відмовив, а от саме рішення комісії, яким службовця рекомендували звільнити, – суд скасував.
Чи подаватиме Національна поліція апеляційну скаргу?
Про це «Четверта влада» запитала заступника начальника Правового департаменту Національної поліції Миколи Грінцова:
– Ми ще не отримали повного тексту рішення. І коли воно надійде ми скоріше за все будемо оскаржувати. Обрахування строків апеляційного оскарження для нас обраховується з моменту надходження повного тексту рішення.
Враховуючи те, що суди скасовують рішення атестаційних комісій працівники вважаються такими, що не пройшли атестацію, виходячи із судової логіки. Тому працівників, щодо яких прийняті судові рішення, які набули законної сили знову направляють на атестацію. Можливо керівництво прийме саме таке рішення. Можливо ми будемо подавати апеляції, – каже Микола Грінцов.
В`ячеслав Єфтеній не коментує
Таким чином майже річна епопея навколо атестації В`ячеслава Єфтенія закінчилася – рішенням на його користь. Службовець обіцяв пройти атестацію. Обіцянки він так і не дотримав. Попереду можливо апеляція та суди у касації, або нова атестація, або нічого.
В`ячеслав Єфтеній відмовився коментувати «Четвертій владі», мотивуючи це тим, що знаходиться у відпустці. У якій, каже, перебуватиме ще два-три тижні.В частности, в постановлении указано, что Вячеслав Єфтеній положительно характеризуется руководством – согласно заключению прямого руководителя – начальника Департамента защиты экономики Игоря Купранця Вячеслав Єфтеній соответствует занимаемой должности.
По результатам тестирования общих навыков Вячеслав Єфтеній набрал 30 баллов из 60 возможных, профессиональное тестирование – 41 балл из 60.
По мнению суда квалификация Вячеслава Єфтенія было проведено в соответствии с требованиями законодательства, поэтому суд не удовлетворил требования истца в части отмены Приказа о включении служащего в список тех, кто должен пройти аттестацию.

Руководитель Управления защиты экономики Вячеслав Єфетній несмотря на обещания так и не прошел атестаціюКадр из видео Дениса Грищука
Что стосуєтсья комиссию решение об увольнении суд обратил внимание на то, что в протоколе не указаны мотивы принятия такого решения:
«В частности, в указанном протоколе не отражен ход проведения собеседования, содержание вопросов, которые ставились истцу, и ответы на них, отсутствует ссылки на конкретные материалы, на основании которых принято указанное решение», – говорится в постановлении.
Суд частковоо удовлетворил административный позовВ части обжалования внесении должности Вячеслава Єфтенія в список таких, которые должны пройти аттестацию суд отказал, а вот само решение комиссии, которым служащего рекомендовали уволить, – суд отменил.
Ли подавать Национальная полиция апелляционную жалобу?
Об этом «Четвертая власть» спросила заместителя начальника Правового департамента Национальной полиции Николая Грінцова:
– Мы еще не получили полного текста рішенняІ когда оно поступит мы скорее всего будем оскаржуватиОбрахування сроков апелляционного обжалования для нас исчисляется с момента поступления полного текста решения.
Учитывая то, что суды отменяют решения аттестационных комиссий работники считаются такими, что не прошли аттестацию, исходя из судебной логікиТому работников, в отношении которых приняты судебные решения, которые вступили в законную силы снова направляют на атестаціюМожливо руководство примет именно такое рішенняМожливо мы будем подавать апелляции, – говорит Николай Гринцов.
Вячеслав Єфтеній не комментирует
Таким образом почти годовая эпопея вокруг аттестации Вячеслава Єфтенія закончилась – решением на его користьСлужбовець обещал пройти атестаціюОбіцянки он так и не дотримавПопереду возможно апелляция и суды в кассации, или новая аттестация, или ничего.
Вячеслав Єфтеній отказался комментировать «Четвертой власти», мотивируя это тем, что находится в відпустціУ которой, говорит, будет находиться еще две-три недели...

Рейтинг: 
0
Голосов пока нет

Случайное фото

Негативные отзывы о бирже binance .

Опрос

Новости какой тематики вас интересуют?
Политика
100%
Экономика и общество
0%
Происшествия и криминал
0%
Культура
0%
Спорт
0%
Другое
0%
Всего голосов: 1